វិភាគ  ឬ    ភាសា:

ចិន អត្ថន័យនៃឈ្មោះ

អត្ថន័យនាមខ្លួន ចិន ។ តើឈ្មោះដំបូង ចិន មានន័យយ៉ាងម៉េច? អត្ថន័យពិតនៃនាមខ្លួន ចិន ឥតគិតថ្លៃ។

តើពាក្យ ចិន មានន័យយ៉ាងម៉េច

ចិន អត្ថន័យឈ្មោះល្អបំផុត: Lucky, សកម្ម, យកចិត្តទុកដាក់, រីករាយ, មិត្ត

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃ ចិន, គំនូសតាង

         

អត្ថន័យនាមខ្លួន ចិន

ចិន អត្ថន័យទាំងអស់: Lucky, សកម្ម, យកចិត្តទុកដាក់, រីករាយ, មិត្ត, សប្បុរសជន, ក្មេងស្រី, សីលធម៌, សម័យទំនើប, ការច្នៃប្រឌិត, ងាយរងគ្រោះ

ចិន អត្ថន័យឈ្មោះក្រាហ្វទាំងអស់

         

ចិន មានន័យថាឈ្មោះ

តារាងនៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអត្ថន័យនៃឈ្មោះដំបូង ចិន ។

លក្ខណៈ ខ្លាំង %
Lucky
 
76%
សកម្ម
 
74%
យកចិត្តទុកដាក់
 
65%
រីករាយ
 
57%
មិត្ត
 
53%
សប្បុរសជន
 
46%
ក្មេងស្រី
 
42%
សីលធម៌
 
42%
ក្មេងស្រី
 
40%
សម័យទំនើប
 
38%
ការច្នៃប្រឌិត
 
35%
ងាយរងគ្រោះ
 
24%

នេះគឺជាឥទ្ធិពលដែលមានឈ្មោះថា ចិន មានលើមនុស្ស។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដឹងដោយមិនដឹងខ្លួនពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចំពោះចរិតលក្ខណៈដែលសម្គាល់ខ្លាំងមានន័យថាអត្ថន័យអារម្មណ៍របស់អារម្មណ៏កាន់តែខ្លាំង។ នេះគឺជាការយល់ដឹងរបស់មនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចងចាំថាលក្ខណៈពិសេសដែលបានសម្គាល់ជាងនេះ - សារៈសំខាន់អារម្មណ៍និងសន្លប់នៃពាក្យនេះគឺខ្លាំងជាង។

តើ ចិន មានន័យយ៉ាងម៉េច

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃឈ្មោះ ចិន ។ ចែករំលែករូបភាពនេះទៅមិត្តភក្តិ។

វិភាគឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់អ្នក។ វាឥតគិតថ្លៃ!

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
នាមត្រកូលរបស់អ្នក:
ទទួលបានការវិភាគ

បន្ថែមអំពីឈ្មោះដំបូង ចិន

ចិន មានន័យថាឈ្មោះ

តើ ចិន មានន័យយ៉ាងម៉េច? អត្ថន័យនៃឈ្មោះ ចិន ។

 

ចិន និយមន័យឈ្មោះដំបូង

ឈ្មោះដំបូងនេះជាភាសាផ្សេងៗគ្នាអក្ខរាវិរុទ្ធអក្ខរាវិរុទ្ធនិងបញ្ចេញសម្លេងនិងវ៉ារ្យ៉ង់ស្រីនិងប្រុសឈ្មោះ ចិន ។

 

ឈ្មោះហៅក្រៅសម្រាប់ ចិន

ចិន ឈ្មោះតូច។ ឈ្មោះហៅក្រៅសម្រាប់នាមត្រកូល ចិន ។

 

ចិន ឆបគ្នាជាមួយនាមត្រកូល

ការសាកល្បង ចិន ដែលមាននាមត្រកូល។

 

ចិន ត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះផ្សេង

ចិន សាកល្បងជាមួយនឹងឈ្មោះផ្សេង។